Komunalni nered u Gradu Mostaru - Građani uputili konkretne zahtjeve!

Nakon održanih fokus grupa u okviru projekta Pravo na grad, Gradskoj upravi…


Komunalni lomivrat u gradu Mostaru - Što Mostarci misle o stanju gradskih cesta?

Pogledajte što građani Mostara govore o cestama u svom gradu i saznajte tko je…


Komunalno ludilo u Mostaru - Jedni nadležni na papiru, drugi rade na terenu!

Mreža Naše društvo već duže vrijeme se bavi uzrocima i posljedicama „komunalne…


Komunalna nepogoda u Mostaru - Ekološka bomba u centru grada!

Mostarci su navikli gledati neugodne slike komunalne nepogode na ulicama svoga…


Komunalna nepogoda u Mostaru - Civilna zaštita izišla na teren!

Je li komunalni nered u Gradu Mostaru prerastao u komunalnu nepogodu, bilo je…


Komunalni nered u Mostaru - Do kada će krupni otpad biti krupan problem!?

Bilo koji posao koji se obavlja bez prethodno utvrđenih obveza i dogovornosti…


Odgovori Grada Mostara na upite o komunalnom neredu - Da nije žalosno, bilo bi smiješno!

Grad Mostar napokon je odgovorio na upite Mreže Naše društvo vezano za…


Grad Mostar-komunalne službe-građani: Komunalni nered u naseljima Zalik, Rudnik, Bakijina luka...

U okviru projekta Pravo na grad Mreža Naše društvo održala je dvije tematske…


Udruženje građana "Sinovi Mahale" - Građanskim aktivizmom protiv nerada nadležnih službi!

Udruženje građana Sinovi Mahale osnovano je prije 11 godina i predstavlja…


Komunalni nered u Mostaru - Tko i zašto krije ključne informacije?

Pokušali smo saznati koliko mostarska komunalna poduzeća imaju zaposlenih, a…