Deponija za pse?! U Mostaru!

Od svih računa koje smo dobili od Gradske uprave Grada Mostara, najviše…


Komunalni nered u Gradu Mostaru - Nakon civilne zaštite i Gospodarska komora čisti grad!

Nakon civilne zaštite na čišćenju grada angažirala se i Gospodarska komora…


Zbrinjavanje pasa lutalica u Mostaru - Tko i zašto krije podatke o utrošku 120 000 KM!?

Za zbrinjavanje pasa lutalica Grad Mostar izdvaja 120 000 KM godišnje, a…


Komunalna nepogoda u Gradu Mostaru - Nebriga gradske uprave za probleme građana MZ Brankovac

Stanari naselja MZ Brankovac već godinama pokušavaju riješiti problem odvodnje…


Komunalni nered u Gradu Mostaru - Građani uputili konkretne zahtjeve!

Nakon održanih fokus grupa u okviru projekta Pravo na grad, Gradskoj upravi…


Komunalni lomivrat u gradu Mostaru - Što Mostarci misle o stanju gradskih cesta?

Pogledajte što građani Mostara govore o cestama u svom gradu i saznajte tko je…


Komunalno ludilo u Mostaru - Jedni nadležni na papiru, drugi rade na terenu!

Mreža Naše društvo već duže vrijeme se bavi uzrocima i posljedicama „komunalne…