Komunalni nered u Gradu Mostaru izravna je posljedica loše organizacije i nedovoljne kapacitiranosti komunalnih poduzeća. Stara je to priča, no ono što je novo, je činjenica da je prije par dana to javno priznao i gospodin Ljubo Bešlić.