Pogledajte što građani Mostara govore o cestama u svom gradu i saznajte tko je nadležan za održavanje cesta u Gradu Mostaru.