Bilo koji posao koji se obavlja bez prethodno utvrđenih obveza i dogovornosti ugovornih strana ima velike šanse da bude loše obavljen, a komunalne djelatnosti u Gradu Mostaru odličan su primjer za to. Kada živite u gradu u kojem se održavanje javne higijene i zelenih površina godinama obavlja bez valjanih ugovora, onda se sve posljedice nedostatka odgovornosti vrlo brzo pokažu na terenu. Dobijete komunalni nered, u kojem građani metu ceste, zelene površine nisu zelene, a fotelje, kreveti i građevinski otpad na javnim površinama postaju vam normalna pojava. A sve lijepo piše u zakonima i odlukama, pa tako i da se krupni otpad odvozi prema posebnom planu. O vremenu, načinu prikupljana i odvoza, građani se obavještavaju putem lokalnih sredstava javnog informiranja. Građani su dužni pridržavati se napisanog.
Tako bi trebalo biti, a kakva je situacija na terenu, pogledajte u prilogu.