U okviru projekta Pravo na grad Mreža Naše društvo održala je dvije tematske fokus grupe. Priliku  iznijeti probleme vezano za izgled i čistoću javnih i zelenih površina u svojim naseljima dobili su stanari naselja Zalik, odnosno, naselja Rudnik i Bakijina luka.

Što građani najviše zamjeraju komunalnim službama i nadležnim gradskim odjelima,  kako ocjenjuju građanski aktivizam i komunikaciju na relaciji Grad – komunalna poduzeća – građani, kao i koliko uopće poznaju princip rada i financiranja tih poduzeća, pogledajte u prilogu.