Centar grada Mostara - Slika, prilika i budućnost

Iz godine u godinu, prostor oko Španjolskog trga sve više poprima obilježja…