Je li komunalni nered u Gradu Mostaru prerastao u komunalnu nepogodu, bilo je prvo što smo se upitali kada smo na terenu zatekli kako zelene/javne površine čiste ljudi u uniformama na kojima piše „civilna zaštita“.

Ljudi su vrijedno radili i nisu željeli ništa komentirati po pitanju svog angažmana. Ističu da oni samo rade ono što im se kaže. A mi se pitamo, gdje su i što rade, oni koji bi to trebali raditi po važećim odlukama Grada Mostara.

Pitamo se i tko je i zašto angažirao Civilnu zaštitu, kako su odabrani ovi ljudi, koliko će ove aktivnosti trajati, tko odlučuje što će se čistiti, u konačnici, koliko će sve to koštati i od kojih sredstava se planira platiti.

I dok čekamo da nam na naše upite odgovore iz JP Komunalno d.o.o. i Gradske uprava Grada Mostar, pozivamo vas da uživate u kadrovima čišćenja javnih/zelenih površina, koji su, mora se priznati, u Gradu Mostaru prava rijetkost.