Komunalno ludilo u gradu Mostaru – Novi biseri iz Gradske uprave i komunalnih poduzeća

Mreža Naše društvo 05.12.2017.godine uputila je novi set pitanja komunalnim poduzećima i Gradskoj upravi, kao i konkretan zahtjev za Gradsku upravu i nadležne odjele/službe.  Zakonski rok za dostavljanje odgovora/dokumenata je prošao, te je red da o istima informiramo javnost.


Komunalna nepogoda u Gradu Mostaru: Nova pitanja za Gradsku upravu, komunalna poduzeća i Općinski sud

Sukladno aktivnostima najavljenim na press konferenciji, Mreža Naše društvo 05.12.2017.godine uputila je novi set pitanja komunalnim poduzećima i Gradskoj upravi, kao i konkretan zahtjev za Gradsku upravu i nadležne odjele/službe. Kako bismo ih podsjetili na rok od 15 dana, propisan Zakonom o slobodi pristupa informacijama još jednom javno objavljujemo sva pitanja. Krenimo redom:


Potpora projektu “Pravo na grad” II faza od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku drugoj fazi projekta "Pravo na grad".


Proračun za građane Mostar

Brošura Proračun za građane predstavlja jednostavan prikaz svega onoga što čini strukturu i dinamiku kreiranja proračuna, prilagođeno kontekstu Grada Mostara.


Analiza fokus grupa „Istraživanje kvalitete studentskog standarda na području Grada Mostara“

U cilju ostvarivanja jednog od ciljeva projekta, odnosno artikulisanja mišljenja i stavova građana vezanih za kvalitetu življenja u Gradu Mostara, pored istraživanja javnog mijenja putem anketnih upitnika, projektom je planirano i istraživanje mišljenja studenata o studentskom standardu.


Istraživanje o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama

Zadovoljstvo građana javnim uslugama analizirano je putem anketiranja, odnosno direktnim prikupljanjem podataka od građana, odlaskom anketara na kućnu adresu.


Izvještaj s fokus grupa o stanju i radu mjesnih zajednica Grada Mostara

Cilj fokus grupa prvenstveno je bio dobiti uvid u stanje i rad mjesnih zajednica iz perspektive građana – čemu služe mjesne zajednice, znaju li gdje se nalazi njihova mjesna zajednica i tko je povjerenik, surađuju li s mjesnim zajednicama po pitanju građanskih inicijativa te sveukupno zadovoljstvo građana radom mjesne zajednice kojoj pripadaju prema mjestu prebivališta.


Pismo podrške od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku projektu "Pravo na grad".