Brošura Proračun za građane predstavlja jednostavan prikaz svega onoga što čini strukturu i dinamiku kreiranja proračuna, prilagođeno kontekstu Grada Mostara. Kreiranjem brošure, naš glavni cilj je osnažiti, educirati i motivirati građane da sudjeluju u demokratskom procesu donošenja bitnih odluka…