U cilju ostvarivanja jednog od ciljeva projekta, odnosno artikulisanja mišljenja i stavova građana vezanih za kvalitetu življenja u Gradu Mostara, pored istraživanja javnog mijenja putem anketnih upitnika, projektom je planirano i istraživanje mišljenja studenata o studentskom standardu.