Cilj fokus grupa prvenstveno je bio dobiti uvid u stanje i rad mjesnih zajednica iz perspektive građana – čemu služe mjesne zajednice, znaju li gdje se nalazi njihova mjesna zajednica i tko je povjerenik, surađuju li s mjesnim zajednicama po pitanju građanskih inicijativa te sveukupno zadovoljstvo građana radom mjesne zajednice kojoj pripadaju prema mjestu prebivališta.