Mreža Naše društvo 05.12.2017.godine uputila je novi set pitanja komunalnim poduzećima i Gradskoj upravi, kao i konkretan zahtjev za Gradsku upravu i nadležne odjele/službe.  Zakonski rok za dostavljanje odgovora/dokumenata je prošao, te je red da o istima informiramo javnost.

Da se podsjetimo. Gradskoj upravi Grada Mostara, kao i komunalnim poduzećima Komunalno, Parkovi i Komos uputili smo pitanja pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacija. Pored tih pitanja, za Gradsku upravu smo imali i još jedan konkretan Zahtjev, kojim smo od njih u suštini zahtijevali da poštuju Zakon o komunalnim djelatnostima u HNŽ-u.

Imajući u vidu da na prvom setu pitanja iz lipnja 2016. godine  nisu briljirali, naša očekivanja nisu bila velika. Nažalost, pokazalo se da smo bili u pravu.

Krenimo redom:

ZAHTJEV ZA GRADSKU UPRAVU GRADA MOSTARA – Donijeti Program obavljanja djelatnosti iz zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu do kraja 2017. (Program ZKP-a za 2018. godinu)

Pravovremeno donošenje Programa ZKP-a za 2018., kao i donošenje pripadajućeg  operativnog i dinamičkog plana, omogućit će uvid tko će, što, kada i za koliko novca raditi u 2018. godini, kada su u pitanju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

ODGOVOR: Na ovaj Zahtjev nisu uopće reagirali, ali su bez problema predstavili Prijedlog Proračuna za 2018. godinu i na sebi svojstven način, apsolutno nepoznat javnosti, utvrdili koliko će sredstava biti potrebno za realizaciju Programa Zajedničke komunalne potrošnje, koji još uvijek ne postoji.

A u Zakonu sve lijepo piše u čl.39. kojim se propisuje način financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje: „Utvrđivanje visine sredstava koja se osiguravaju u proračunu jedinice lokalne samouprave vrši se na temelju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje.“

Na temelju čega se u Gradu Mostaru utvrdio iznos napisan u prijedlogu proračuna za 2018. godinu?!

Po svemu sudeći, ovo će biti jedno u nizu pitanja,  koja ćemo prepustiti Tužiteljstvu.

A sada da se vratimo na novi set pitanja i Zakon o slobodi pristupa informacijama:

 

  1. NOVI SET PITANJA ZA GRADSKU UPRAVU

Pitanja koja smo ovaj put uputili Gradskoj upravi formulirana su na temelju podataka koje smo dobili iz Izvješća o radu gradonačelnika u 2016. U tom dokumentu našli smo cijeli niz zanimljivih podataka vezano za utrošak sredstava, te smo ovaj put, između ostalog,  zatražili sve račune s pripadajućim rekapitulacijama, na temelju kojih bi dobio uvid na što točno su potrošena sredstva u 2016. godini. A što smo još zatražili pogledajte

ODGOVOR: Kao i obično, Gradska uprava je briljirala. Kao nadležna  za odgovore na naša pitanja prepoznata je Služba za komunalne poslove i okoliš.

Moramo priznati da su ovaj put odgovorili bez motivacijskih posjeta upravne inspektorice. No i ovaj put, nisu dostavili ono što je konkretno traženo.

Prosto je zapanjujuća upornost šefa Službe gospodina Stjepana Šaravanje koji nas na sve moguće načine pokušava onemogućiti da dođemo u posjed dokumentacije iz koje bi se saznalo na što se konkretno utrošio novac u 2016. godini.

Mi smo, između ostalog,  tražili račune s pripadajućim rekapitulacijama, a on nam je dostavio tabele s popisom ukupne potrošnje po mjesecima, što apsolutno ne pomaže da saznamo na što su sredstva potrošena i već je viđeno u Izvješću o radu gradonačelnika za 2016. U konačnici, gospodin Šaravanja nas upućuje da se obratimo Službi za financije, koji kaže, raspolažu s računima koje tražimo. Pitamo dotičnog, zar Vaša služba nemate te račune i rekapitulacije? Zar te iste račune niste prije financija popisali Vi i Vaš šef, načelnik Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Omer Pajić?

Jasno je nama da su u financijama računi sa svim potpisima, ali nas zanimaju prije svega rekapitulacije, podaci iz kojih se vidi što je urađeno i fakturirano. Ako nemate račune, otkuda Vam podaci o pojedinačnim i ukupnim iznosima? Niste valjda od Službe za financije uzeli račune, prepisali podatke o iznosima, pa ih vratili?

No, nije problem, mi nećemo odustati. Istina, postaje naporno, ali i sve zanimljivije dopisivati se s nadležnima u Gradskoj upravi.

Potrudili smo se i skenirali sve što smo dobili iz Službe za komunalne poslove.

Pozivamo građane da makar na kratko prelistaju ovaj dokument.  Vidjet ćete kako su im posebno omiljene stavke recimo  „potkresivanje“,  za koje je u 2016. godini izdvojeno 146.237, 53 KM.

Zanimljiva je i stavka  održavanje parkova, skverova, fontana, razdjelnica i sl.,  posebno ukoliko živite u Mostaru pa ste upoznati s izgledom i brojem  razdjelnica, fontana, parkova, skverova …, a uočite da je na održavanje istih potrošeno 478.079, 87 KM. Sigurni smo da sve građane zanima što se to konkretno „potkresivalo i održavalo“, kad nas je već ovako skupo koštalo.

Ima tu zanimljivih podataka i za ljubitelje životinja, recimo, da je za zbrinjavanje pasa lutalica utrošeno 120.581,63 KM u  2016. godini. Gospodin Šaravanja nam je pomogao da saznamo da ih je najviše „zbrinuto“ u 06/2016. ,  jer je u tom mjesecu, na te aktivnosti, potrošeno 13.409,11 KM, ali priznajte, svatko normalan mora se zapitati – ali kakao, što je urađeno, na koji način?!

Zanimljivom smatramo i stavku vodo-natapni sistemi. U 2016. godini na rekonstrukciju starih, formiranje novih, kao i održavanje istih utrošeno je 87.075,43 KM. Jedva čekamo da vidimo lokacije tih novih sistema, kao i koji su to rekonstruirani, odnosno, održavani i za koliko novca u 2016.godini.

Kako to komunalci zbrinjavaju pse lutalice, održavaju skverove, razdjelnice, fontane, vodo-natapne sisteme itd.,   saznat ćemo kada dobijemo račune s rekapitulacijama, ali i komunalne dnevnike.

 

  1. JP KOMUNALNO

JP Komunalno je bilo na visini zadatka, ali samo kada je u pitanju zakonski rok za odgovor. Ovaj put su nam putem pošte poslali dopis s odgovorima, ali dopis bez pečata i potpisa. Znamo mi da oni za sebe vole reći da “nisu zaživjeli“, ali znamo i da imaju makar običnu olovku i pečat, pa bi bilo lijepo da ih kod slanja službenih dopisa i koriste.

Zainteresirani mogu pogledati dokument iz JP Komunalno

Informacije iz neslužbenog dopisa nećemo komentirati, sve dok ne bude pečatiran i potpisan, kako bi se mogao smatrati vjerodostojnim. Možda će neki reći da tražimo dlaku u jajetu, ali imajte na umu, da su za prošli set pitanja, kao odgovor na intervenciju Ombudsmana,  odgovorili „Budući da je to pitanje javno tretirano i da smo usmeno kontaktirani, predstavnik Future je bio u našoj firmi gdje je od šefa službe dobio sve informacije koje su tražene.“ , a što je u potpunosti netočno ili bolje reći izmišljeno.

Također, pozivamo direktora JP Komunalno da pročita sljedeće stavke iz Zakona o slobodi pristupa informacijama,

Čl. 12

(2) Kada nadležni javni organ odobri pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, rješenje o tome dostavlja podnosiocu zahtjeva. Navedeno rješenje sadrži:

1) obavještenje o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama nadležnog javnog organa i

2) obavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima umnožavanja, uz napomenu da se umnožavanje informacije omogućava nakon izvršene uplate i/ili

3) priloženu kopiju tražene informacije, kada se ista osigurava besplatno u smislu člana 16.

Čl. 16

(2) Za standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica troškovi se ne naplaćuju.

Drugim riječima, ukoliko se od Vas zahtijeva kopija određenog ugovora, Vi nemate pravo odgovoriti „uvid možete izvršiti u sjedištu firme“, jer o tome odlučuje onaj koji zahtjev podnosi.

 

  1. JP KOMOS

Pitanja za  J.P. Komos sukladno preporuci smo uputili na adresu Općinskog suda u Mostaru.

Povratnu informaciju nismo dobili.

 

  1. JP PARKOVI

Ovaj put, baš kao i prošli, u JP Parkovi vjerojatno čekaju da ih na poštivanje Zakona o slobodi pristupa informacijama upozori Ombudsman za ljudska prava.

Postavljena su im samo tri pitanja, koja su očigledno bila preteška.

U telefonskom razgovoru direktor JP Parkovi izrazio je zabrinutost zbog obimnosti dokumentacije koju tražimo, misleći na komunalne dnevnike. Mi ga pozivamo da nas slobodno, bez ustručavanja, sukladno čl. 12. Zakona o slobodi pristupa informacijama, informira o troškovima umnožavanja komunalnih dnevnika koje tražimo, kako bismo mogli izvršiti uplatu i doći u posjed kopija istih.

Također, koristimo priliku da pojasnimo još jednom zašto tražimo popis zaposlenih, jer je i to pitanje bilo sporno.

Dakle, već duže vrijeme gradonačelnik Grada Mostar u javnosti iznosi podatke o „nedovoljnom broju radnika“ u komunalnim poduzećima. To isto navodi i u svom Izvješću o radu za 2016.godinu „ Usvojena sredstva  za održavanje čistoće javnih površina u Gradu Mostaru za 2016. godini su 34 % umanjena, odnosno, nisu realizirana kroz aktivnosti redovnog čišćenja javnih prometnih površina, zbog nedovoljnog broja radnika i neispravnih strojeva koji su potrebni za realizaciju Programa ZKP-a“

Ove navode gradonačelnik je i potvrdio, angažmanom dodatnih djelatnika kroz Službu civilne zaštite.

Ono što mi želimo, je provjeriti vjerodostojnost informacije da tri komunalna poduzeća imaju 192 djelatnika. Upravo zbog toga smo od sva tri poduzeća zatražili popis djelatnika, i podatak o radnom statusu, radi li se o ugovoru o radu ili ugovoru o djelu. Dakle, nismo tražili, matične brojeve, pa čak ni pojedinačne podatke o plaćama, nego najjednostavniji popis i nije nam jasno zašto bi to trebalo biti tajna.

U biti, to je prije svih, trebao zatražiti gradonačelnik, pa tek onda govoriti o „nedovoljnom broju  radnika“.

Po istoj logici zatražili smo i popis sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti, ali i to je izgleda sporno, jer ni taj podatak nismo dobili.

U konačnici, ako posljednja stavka Operativnog plana za održavanje čistoće u Gradu Mostaru za 2016. godinu glasi: „….ZA PROVOĐENJE OVOG OPERATIVNOG PROGRAMA POTREBNO JE ULOŽITI SVE NAPORE ZA REDOVNIM ODVOZOM KUĆNOG SMEĆA KOJE STVARA SVAKODNEVNO ZAGUŠENJE RADNICIMA KOJI RADE NA RUČNOM POMETANJU JAVNIH POVRŠINA I TIME UMANJUJE NJIHOVU EFIKASNOST RADA. ISTOVREMENO SU OD TIH RADNIKA OČEKIVANJA SVE VEĆA, KAO I URBANIZACIJA NOVIH NEDOREČENIH POVRŠINA, KOMUNALNIH ZONA STOGA JE POTREBNO ISTAKNUTI DA NA OSNOVU PRETHODNOG ISKUSTVA OVAJ OPERATIVNI PLAN NEĆE BITI MOGUĆE REALIZIRATI U CJELOSTI“ – što građani mogu uopće očekivati?!

Oprostite na „deranju“,  ali baš ovako, velikim slovima,  je navedeno u dokumentu koji smo dobili.

Što su to „nedorečene površine“ ili tko bi trebao uložiti napore koji se spominju, nam nije jasno, a očito ni njima, što potvrđuje stanje na terenu.

No, idemo dalje. Nakon komunalnog kaosa, nepogode, stigli smo i do komunalne trakavice. Opet ćemo se obratiti Ombudsmanu za ljudska prava, koji će upozoriti one koji krše Zakon o slobodi pristupa informacijama, da to ne smiju raditi.

Poslušat ćemo gospodina Šaravanju i od Službe za financije zatražiti račune i rekapitulacije za 2016. godinu, ali ćemo dodati i račune s pripadajućim rekapitulacijama za 2017. godinu, jer smo sigurni da će biti, u najmanje ruku jednako zanimljivih podataka, kao što je to bilo u 2016. godini.

Obećavamo, da ćemo sve to što dobijemo, ukoliko to bude želio, kopirati i dostaviti gospodinu Šaravanji, kako bi imao podsjetnik (kad već tvrdi da te dokumente nema) što je to sve odobreno, rekapitulirano i potpisano u Službi za komunalne poslove i okoliš, odnosno u Odjelu za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.