Zadovoljstvo građana javnim uslugama analizirano je putem anketiranja, odnosno direktnim prikupljanjem podataka od građana, odlaskom anketara na kućnu adresu.