Sukladno  aktivnostima  najavljenim na press konferenciji, Mreža Naše društvo 05.12.2017.godine uputila je novi set pitanja komunalnim poduzećima i Gradskoj upravi, kao i konkretan zahtjev za Gradsku upravu i nadležne odjele/službe. Kako bismo ih podsjetili na rok od 15 dana, propisan Zakonom o slobodi pristupa informacijama još jednom javno objavljujemo sva pitanja. Krenimo redom:

 

ZAHTJEV ZA GRADSKU UPRAVU GRADA MOSTARA – Donijeti Program obavljanja djelatnosti iz zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu do kraja 2017. (Program ZKP-a za 2018. godinu)

Pravovremeno donošenje Programa ZKP-a za 2018., kao i donošenje pripadajućeg  operativnog i dinamičkog plana, omogućit će uvid tko će, što, kada i za koliko novca raditi u 2018. godini, kada su u pitanju komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje. Do sada to nije bilo omogućeno građanima. U ovom slučaju ne radi se o zahtjevu po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, nego o poštivanju Zakona o komunalnim djelatnostima u HNŽ/K i sukladno tom zakonu rok za donošenje Programa za 2018 je 31.12.2017.

 

  1. NOVI SET PITANJA ZA GRADSKU UPRAVU

U nastavku možete vidjeti odgovore na prvi set pitanja koje smo uputili Gradskoj upravi. Na ove odgovore smo čekali puna 4 mjeseca, a dobili smo ih tek na intervenciju županijske upravne inspektorice. Vrlo zanimljivo štivo (nema katastra zelenih površina, nema valjanih Programa i Ugovora itd.), vrijedi pročitati:

 

 

Na temelju dobivenih odgovora, formulirali smo novi set pitanja. Budući da smo dobili Izvješće  gradonačelnika gdje su taksativno navedeni iznosi potrošeni po određenim stavkama, ali je istaknut i problem  nedovoljnog broja radnika i neispravnih strojeva, sada smo zatražili detaljnu dokumentaciju na što su konkretno potrošena sredstva u 2016., dakle tražimo račune s pripadajućim rekapitulacijama, kao i mjesečne planove koji su obvezni. Npr. želimo znati na uređenje kojih to parkova skverova, razdjelnica, trgova i fontana je u 2016. godini potrošeno 487.079,87 KM, kao što je navedeno u Izvješću.

 

  1. JP KOMUNALNO

Na prvi set pitanja JP KOMUNALNO je odgovorilo izvan zakonskog roka, a tek na intervenciju Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Još jednom ističemo ono što smo naglasili i na press konferenciji vezano za ovaj odgovor – vrlo malo je vjerojatno da dopis nisu dobili, jer bi se u tom slučaju dopis vratio na našu adresu. Posebno ističemo da je sljedeća rečenica iz dopisa 100 % neistina: „Budući da je to pitanje javno tretirano i da smo usmeno kontaktirani, predstavnik Future je bio u našoj firmi gdje je od šefa službe dobio sve informacije koje su tražene. „

Prosto je fascinantna, ali i zabrinjavajuća hrabrost dotičnog da nešto poput ovoga napiše.

Budući da odgovore nismo dobili, mi smo ponovili stara, ali i dodali neka nova pitanja.  Pa tako sada imaju set od 11 vrlo zanimljivih pitanja čije odgovore i popratne dokumente s nestrpljenjem očekujemo.

 

  1. JP KOMOS

I J.P. Komos na naš dopis je odgovorilo tek nakon intervencije Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Sukladno preporuci na adresu navedenu u odgovoru na naš dopis, poslali smo stara pitanja, ali i dodali neka nova.

 

  1. JP PARKOVI

Iz JP Parkovi smo odgovore također dobili na intervenciju Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.

Novi set pitanja odnosi se na nešto konkretnije podatke

Iskreno se nadamo da će ovaj put Gradska uprava, komunalna poduzeća, kao i Općinski sud poštovati zakonske rokove propisane Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Isto tako se nadamo, da će se u rješavanje komunalnog nereda koji je upravo ovih dana prerastao u komunalnu nepogodu, uključiti i nadležne komunalne inspekcije od onih općinskih, županijskih pa sve do inspekcije na razini FBiH.