Istraživanje o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama

Zadovoljstvo građana javnim uslugama analizirano je putem anketiranja, odnosno...


Studentski standard u Mostaru

Mostar je jedan od rijetkih gradova u Bosni i Hercegovini koji ima tu čast da...