U petak 1.7.2016. i ponedjeljak 4.7. 2016. odlučile smo izaći na ulice našeg divnog grada i kroz dijeljenje informativnih brošura upoznati građane Mostara sa rezultatima istraživanja o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama koje je provelo Udruženje mladih psihologa u okviru projekta “Pravo na grad”.Naime, obzirom na to da su građani Mostara korisnici javnih usluga koje su u nadležnosti Grada, htjeli smo istražiti koliko su građani zadovoljni postojećim javnim uslugama. Rezultati istraživanja su pokazali da su građani najmanje zadovoljni sljedećim uslugama: zelene površine (2,16), urbanizam i građenje (2,23), imovinsko-pravni poslovi i usluge (2,31), te privreda (2,38). Najbolje ocijenjene usluge bile su : Biblioteke (3,09), Odgoj, obrazovanje, mladi i sport (3,05), Javni prijevoz (2,99), Groblja (2,89).
Značajno je primjetiti da je dobiveno da čak i najviše ocijenjene usluge građani smatraju samo djelomično zadovoljavajućim. Male razlike između bolje i lošije ocijenjenih usluga govore o neupitnom nedostatku novih projekata, strategija, poduhvata, inicijativa i investicija. Kao ključ za kreiranje i implementaciju takvih novih projekata i inicijativa vidimo kvalitetnu komunikaciju između lokalnih vlasti i građana, a ovim istraživanjem i cjelokupnim projektom želimo otvoriti i pokrenuti upravu tu komunikaciju.