Pismo podrške od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku projektu "Pravo na grad".


O projektu

Stranica

Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Gradu Mostaru kroz donošenje ključnih razvojnih strategija utemeljenih na željama i potrebama građana.

Naslovnica

Stranica