Studentski standard u Mostaru

Kako saznajemo, najveće zabrinutosti studenata su smještaj za studente koji ne žive u Mostaru, potrošačka korpa za studente, visina školarina, te kvaliteta nastavnih programa.


Počelo istraživanje o problemima u mjesnim zajednicama u Gradu Mostaru

Zadatak OKC Abraševića pri projektu Pravo na Grad jeste dobiti uvid u rad mjesnih zajednica u Mostaru te formirati i održati fokus grupe s građanima na temu uspostavljanja građanskog budžeta.


Pismo podrške od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku projektu "Pravo na grad".


O projektu

Stranica

Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Gradu Mostaru kroz donošenje ključnih razvojnih strategija utemeljenih na željama i potrebama građana.

Naslovnica

Stranica