Zadatak OKC Abraševića pri projektu Pravo na Grad jeste dobiti uvid u rad mjesnih zajednica u Mostaru te formirati i održati fokus grupe s građanima na temu uspostavljanja građanskog budžeta. U ovu svrhu prvenstveno je provedeno internetsko istraživanje o pojedinačnim problemima u mjesnim zajednicama koji se već godinama ne rješavaju, a istraživanje je pokazalo da su građani Mostara najnezadovoljniji pitanjima infrastrukture i rada komunalnih službi.

Nadalje, održani su sastanci s gosp. Predragom Šupljeglavom, voditeljem Odjela za organizaciju i personel Grada Mostara te gosp. Damirom Knezovićem, koordinatorom mjesnih zajednica pri Gradu Mostaru.

Gosp. Šupljeglav prvenstveno je istaknuo činjenicu da mjesne zajednice nisu predviđene Statutom Grada Mostara stoga u njihovoj organizaciji postoje tek neznatne izmjene u odnosu na prijeratno stanje. Također je upozorio da MZ trenutno funkcioniraju „po inerciji“ te da je glavni uzrok tomu nepostojanje zakonskog okvira na lokalnoj razini kojim bi MZ bile i formalno ustrojene te dobile status pravnog lica. Gosp. Šupljeglav rekao je da mjesnim zajednicama u Gradu Mostaru upravljaju referenti koji u tehničkom i administrativnom smislu obnašaju dužnosti načelnika mjesne zajednice, a svi referenti u pitanju obnašaju i druge dužnosti pri službama u Gradu. Iz navedenog proizlazi da u Mostaru ne postoji demokratski odabir povjerenika mjesnih zajednica.

Gosp. Knezović istaknuo je kako se najviše surađuje s komunalnim i urbanističkim službama na zahtjevima za projekte koje građani podnose svojim povjerenicima u mjesnim zajednicama, a koji zahtjeve prosljeđuju Odjelu za urbanizam. Međutim, istaknuo je, taj je cjelokupni proces iznimno dugotrajan te je za odobrenje takvih projekata često presudno lobiranje.

Stoga ovom prilikom pozivamo sve građane da se odazovu i sudjeluju na fokus grupama kako bi se dokazalo da građanima Mostara ne vlada rezignacija i letargija, nego da se žele i mogu aktivirati kako bi poboljšali životne okolnosti u svojoj mjesnoj zajednici, a tako i Gradu.