Koalicija “Naše društvo” je u svojoj borbi za informacije i legalnost rada mostarske vlasti poslala opomene pred tužbu, a najavljene su i krivične prijave prema odgovornima u Gradu Mostaru.

Husein Oručević iz OKC Abrašević kazao je kako su iscrpili sve kada je riječ o zagovaranju i građanskom aktivitetu te da je došlo vrijeme za tužbe.

“Danas smo protokolirali opemene pred tužbu, a moram da istaknem da je sve uslijedilo kad smo od gradske uprave dobili rješenje o našem zahtjevu za pristup informacijama. Oni nam kažu da odbijaju naš zahtjev za informacijama o trošenju javnih sredstava zbog zaštite povjerljivih komercijalnih interesa treće strane”, kazao je Oručević.

opomena

Koji su to interesi nije navedeno, nastavio je Oručević, a mi smo zapravo tražili mjesečne račune s rekapitulacijama za održavanje zelenih javnih površina za 2016. i 2017. godinu, održavanje javnih saobraćajnih površina za te dvije godine, održavanje cesta, zbrinjavanje pasa lutalica, urbani mobilijar…

Marin Bago iz Udruženja “Futura” kazao je kako gradske vlasti i pored višemjesečnih opomena još uvijek nemaju Plan zajedničke komunalne potrošnje.

“Na kraju smo došli do saznanja da ti dokumenti uopće ne postoje, da ne postoji nikakav operativni ni dinamički dokument koji je propisan zakonom. Gradska uprava je blokirana od male grupe ljudi koji troše naš novac kako žele, bez obzira na potrebe i želje građana. Mostar po svojim finasijama nije siromašan grad i bez pretjerivanja može biti najljepši u regionu, to je mišljenje struke”, kazao je Bago, navodeći da je to i zaključak usporedbe novca koji se za te poslove izdvaja u sličnim gradovima.

Poručeno je i da odgovorni ljudi u Gradu Mostaru posao potraže u inozemstvu, a da naš najbolji kadar zauzme njihove pozicije.

R.D./Klix.ba

Opomena pred tužbu zbog zelenih površina

Posted by Bljesak.info on Thursday, April 19, 2018

Video: Bljesak.info