„Pozicioniranje Gradske Uprave Grada Mostara kao transparentne i otvorene jedinice lokalne samouprave prema svim građanima i korisnicima usluga“- vjerovali ili ne, ova rečenica predstavlja glavni cilj Strategije komunikacije Grada Mostara za razdoblje 2016. – 2020.

Kao i svaki put na papiru sve lijepo piše, ali u praksi ne postoji. Nakon godina samovolje, ni najmanje nas više ne iznenađuje kad Gradska uprava Grada Mostara odbije uključiti građane u proces donošenja odluka ili odbije pristup informacijama. Sada, zahvaljujući koroni, znamo da je mrtvo slovo na papiru i ono što u Strategiji piše vezano za  krizno komuniciranje.

Upravljanje Gradom je od gradonačelnika Ljube preuzeo zapovjednik Ljubo.  Strategija kaže da u vrijeme krize bi se trebalo ponašati na sljedeći način:

  • U krizi trebamo komunicirati aktivno
  • Iskren i otvoren odnos prema medijima, dobra i planirana komunikacija pomažu organizaciji u toj mjeri da mediji od istinite činjenice, koja potencijalno može izazvati krizu, ne stvaraju veliku priču
  • Kreirati vijest u kriznoj situaciji ili se stavljamo u opasnost da postanemo vijest čime smo izgubili kontrolu nad kriznom situacijom

Još mnogo toga piše u Strategiji i prava je šteta što u Gradskoj upravi to samo skuplja prašinu. Piše i da je bitan element za prevladavanje krize   „određen i osposobljen glasnogovornik u kriznim situacijama“.

Obuka Civilne zaštite

Eh sad, taj naš glasnogovornik ili nije osposobljen ili previše tiho govori.

A možda nema što za reći. Možda da je, kao recimo Grad Visoko, Grad Mostar postavio dozatore za dezinfekciju na javnim površinama, da je komandant Ljubo osigurao za svoje građane dezinfekcione tunele, da su građani od svojih povjerenika CZ-a redovno dobivali maske rukavice, sredstva za dezinfekciju itd..

Čuj dozatore i tunele, a mi ni te povjerenike nemamo!

No ima Strategija i još jednu odličnu  stavku koja glasi:

NAKON KRIZE ANALIZA

E to će biti prava prilika da se uključe građani, pa tko preživi pričat će, glasnije od glasnogovornika i našeg  komandanta, sigurno.

Strategija komunikacije Grada Mostara za razdoblje 2016. – 2020.