Pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama Mreža Naše društvo se prije više od 3 mjeseca obratila Gradskoj upravi Grada Mostara i komunalnim poduzećima Komunalno, Komos i Parkovi i zatražila odgovore na vrlo konkretna pitanja vezano za organizaciju i funkcioniranje komunalnih djelatnosti. Nismo dobili odgovor ni na jedno od postavljenih 18 pitanja. Nakon što smo o toj činjenici informirali gradonačelnika i još jednom, javno, na press konferenciji uputili poziv da nam se dostave traženi odgovori, odlučili smo se obratiti drugim instancama.

Uputili smo dopise nadležnim upravnim  inspektorima, Federalnom ministarstvu pravde  i Instituciji ombudsmana  za ljudska prava BiH sa zahtjevom, da sukladno svojim nadležnostima i ovlaštenjima, reagiraju zbog grubog kršenja prava na pristup informacijama od javnog interesa.

Građani imaju pravo znati kako izgleda katastar zelenih površina, program zajedničke komunalne potrošnje, mjesečni operativni planovi, koliko komunalna poduzeća imaju zaposlenih i sl. U normalnim lokalnim zajednicama ovakve i slične informacije se mogu naći i na službenim web stranicama.

I dok čekamo reakciju nadležnih tijela, još jednom ponavljamo „pitanja bez odgovora“:

SET PITANJA/ZAHTJEVA ZA GRADSKU UPRAVU

Molimo Vas da nam dostavite sljedeće dokumente:

 • Program ZKP-a (zajedničke komunalne potrošnje) i cjenik po kojem se usluge predviđene Programom naplaćuju
 • Katastar zelenih površina za Grad Mostar
 • Ugovore Grada Mostara i poduzeća Komunalno d.o.o. , Komos i Parkovi
 • Izvještaj o realizaciji/troškovnik  Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu. (Jesu li u potpunosti potrošena sva planirana sredstva?)

 

 1. SET PITANJA ZA KOMUNALNO
 • Koliko Komunalno d.o.o. ima djelatnika i koliko od ukupno zaposlenih su radnici na terenu, a koliko ih je zaposleno na administrativnim poslovima?
 • Koliko iznose plaće zaposlenih, ovisno o poziciji na kojoj su zaposleni (radnik na terenu, administrativni djelatnik, direktor..)
 • Kakva je struktura kada su u pitanju kvalifikacije zaposlenih?
 • Postoji li razrađen mjesečni operativni plan rada? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
 • Koliko je u protekloj 2016. godini utrošeno novca za usluge poduzeća Komos, a koliko za usluge poduzeća Parkovi?
 • Ima li poduzeće Komunalno d.o.o. potpisane ugovore o suradnji s gore navedenim poduzećima? Ukoliko ima, molimo da nam se isti dostave.
 • Postoji li dokument kojim su definirani normativi rad s definiranim obimom posla? Ukoliko postoji , molimo da nam se isti dostavi.
 • Na koji način se vrši plaćanje i kontrola obavljenog posla koji se putem naloga dodjeljuje javnim poduzećima Komos i Parkovi?
 • Koji poslovi su izravno u nadležnosti djelatnika Komunalno d.o.o.  i koliko je u 2016.godini na iste potrošeno novca, a koji poslovi su u nadležnosti podugovarača poduzeća Komos i Parkovi?

 

 1. SET  PITANJA KOMOS/PARKOVI
 • Koliko poduzeće ima djelatnika i koliko od ukupno zaposlenih su radnici na terenu, koliko ih radi konkretno na održavanju zelenih površina, a koliko ih je zaposleno na administrativnim poslovima?
 • Koliko iznose plaće zaposlenih, ovisno o poziciji na kojoj su zaposleni (radnik na terenu, administrativni djelatnik, direktor..)
 • Kakva je struktura kada su u pitanju kvalifikacije zaposlenih?
 • Postoji li dokument kojim su definirani normativi rada s definiranim obimom posla? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
 • Postoji li razrađen mjesečni operativni plan rada redovnog održavanje i drugih aktivnosti? Ukoliko postoji molimo da nam se isti dostavi.