Prošlo je prvih 100 dana novog gradonačelnika Grada Mostara, ali i prvih 100 dana novih gradskih vijećnika. Građani su dobili priliku  razgovarati s gradskim vijećnicima kroz izravne kontakte prema unaprijed definiranim satnicama. Članovi Mreže Naše društvo iskoristili su tu mogućnost i priliku da ukažu na činjenicu da komunalne djelatnosti u Gradu Mostaru već godinama funkcioniraju izvan zakonskog okvira.

S ciljem da potaknemo proces vraćanja u zakonske okvire u proteklom tjednu obišli smo sve stranačke klubove i predočili im sažetak svih ključnih stavki iz Zakona o komunalnim djelatnostima HNŽ-a , ali i Odluka o komunalnom redu i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru.

I nismo izmislili toplu vodu, nego samo objedinili ključne članke zakona i odluka koji bi morali biti temelj komunalnih djelatnosti u svakoj lokalnoj zajednici. Podsjetili smo vijećnike na ključna načela i uvjete za obavljanje komunalnih djelatnosti, na obveze lokalne samouprave da osiguraju pravovremene programe, ugovore, operativne i dinamičke planove itd.

Također, naveli smo i kaznene odredbe ukoliko se posluje izvan zakonskog okvira, a one nisu zanemarive. Lokalna zajednica mora osigurati i jamčiti da komunalne djelatnosti, obavljaju isključivo poduzeća koja ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o komunalnim djelatnostima HNŽ-a.

U našem dokumentu predočenom vijećnicima napravili smo i sažetak obveza komunalnih poduzeća kada je u pitanju kvaliteta usluge, ali i sankcije ukoliko se poduzeća ne pridržavaju istih. Sve je vrlo lako i brzo provjerljivo na terenu.

I što je vrlo bitno, dostavili smo i dopis direktora JP Komunalno koji u svom dopisu Gradskoj upravi sam priznaje da su komunalne djelatnosti izašle iz zakonskih okvira.

Do gradonačelnika nismo uspjeli doći i informirati ga o svemu gore navedenom. Želimo mu da se manje fizički umara, a da svu snagu usmjeri u pronalaženje sistemskih rješenja za naš Grad. Kada se vratimo u zakonske okvire  neće biti potrebe za dodjelom licemjernih priznanja. Ne zna dobri i iskreni  Džemo da sve to što on radi srcem, netko radi olovkom i upisuje u komunalne dnevnike i izvješća o radu. A i da zna, on bi opet isto, sigurni smo. Na nama je hoćemo li to i dalje tolerirati.

Ulazimo u 7. mjesec s Gradskim vijećem, ali opet bez Programa ZKP, operativnih i dinamičkih planova, potpisanih ugovora itd. Nema više opravdanja ni alibija, postoje samo zakoni, odluke, ukratko – vraćanje u zakonske okvire!

Nemojte dozvoliti da i nakon 365 dana i dalje govorimo –  Sve je isto samo njega nema!