U Našem društvu gostovao je dr. Sanel Riđanović profesor zoologije i ekologije – čovjek koji voli, brani, štiti, rijeke i život u njima. Na koji način mikrobiološki organizmi i teški metali u našim rijekama utječu na život riba, ali i ljudi koji se u tim rijekama kupaju i tu ribu konzumiraju pogledajte u prilogu …