Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom. Tako bi barem trebalo biti sukladno Zakonu o vodama FBiH kojim je propisano osnivanje agencija za vodna područja koje su nadležne za izdavanje vodnih akata. Što su to vodni akti, tko je sve obvezan imati ih, kakve sve obveze proizlaze iz tih dokumenata, ima li mostarski pročistač otpadnih voda (koji bilježi rekorde kada je u pitanju probni rad), potrebne vodne akte, samo su neka od pitanja koja smo postavili Damiru Mrđenu, direktoru Agencija za vodno područje Jadranskog mora…