Dana 23. ožujka/marta 2016. održani su sastanci s voditeljima područnih ureda Stari Grad, Jugozapad i Zapad u svrhu prikupljanja informacija o stanju i radu mjesnih zajednica pri navedenim područnim uredima.

Gđa. Semira Golić, voditeljica PU Stari Grad objasnila je da iako PU Starom Gradu pripada 7 MZ (Zalik, Brankovac, Donja Mahala, Cernica, Carina, Luna I i Luka II), za navedeno područje postoji 10 povjerenika, s posebnim naglaskom na status povjerenika za MZ Zalik koji zbog zdravstvenih problema već više godina ne obnaša dužnost. MZ Cernica i MZ Donja Mahala imaju po 2 povjerenika, koji su također zaposleni i u Gradskoj Upravi ili PU SG na pola radnog vremena. Ovakvo stanje objašnjeno je činjenicom da su pojedini sadašnji povjerenici osobe starije dobi te im je navedeno radno mjesto dodijeljeno do odlaska u mirovinu. Takav je slučaj i u MZ Carini čiji je povjerenik otišao u mirovinu prošli mjesec, stoga trenutno djeluje bez službenog povjerenika.

Voditelj PU Zapada, gosp. Ivo Ivanković, rekao je da PU Zapadu pripada ukupno 12 mjesnih zajednica, no razlike između njih su velike budući da se radi o gradskim i prigradskim (ruralnim) MZ. Prigradske MZ – Goranci, Raška Gora i Vrdi nemaju povjerenika niti riješenu infrastrukturu; pokrivaju veliko teritorijalno područje, no nemaju mnogo stanovnika i uglavnom su to osobe starije dobi.

Voditeljica PU Jugozapad gđa. Mirjana Martinović, prema vlastitom priznanju, brigu o nadležnim MZ koji pripadaju PU Jugozapadu prepustila je koordinatoru MZ pri Gradu Mostaru, gosp. Draganu Knezoviću. Sukladno tomu, gđa. Martinović nas je izvijestila da iako PU JZ pripada 13 MZ, ukupno radi 10 povjerenika, dok MZ Rodoč I i II te MZ Miljkovići nemaju povjerenika, no voditeljica PU JZ ne zna koji je razlog tomu.

Po pitanju prostora i opremljenosti mjesnih zajednica može se konstatirati da većina mjesnih zajednica ima adekvatne prostore s (minimalnom) informatičkom opremom te se većina zahtjeva samih ureda MZ prema nadležnom Službi u Gradu odnosi na informatičku opremu (kompjuteri i pisači), uredski te higijenski pribor koji im često nabavlja sam Područni ured. Većina mjesnih zajednica ima svoj telefon na koji se građani mogu obratiti, no nemaju priključak za Internet.

Gđa. Golić je istaknula da Područni ured više djeluje kao vrsta info-centra za građane, gdje se nalazi i matični ured i ostale administrativne službe za građane. Sami povjerenici iz pojedinačnih MZ su ti koji najčešće rade inicijativu za rješavanje određenog problema, često izlaze i na teren – pogotovo ukoliko je u pitanju zahtjev građana, a obavljaju i radove popisivanja stanja za komunalnu naknadu. Iako je jasno da komunikacija na relaciji građani-MZ-PU nije zadovoljavajuća, ipak se podnose određeni zahtjevi za sanacije uglavnom komunalnih problema, što uključuje pitanje rasvjete i puteva, ali i kanalizacije (napose u MZ Brankovac, koja je ujedno i najmnogoljudnija MZ u nadležnosti PU SG). Građani su slobodni podnijeti zahtjeve direktno nadležnim službama Grada, dakle u stvarnosti posredništvo MZ/PU nije od isključive važnosti. Po ovom pitanju gđa. Golić istaknula je MZ Donju Mahalu, Brankovac i Luku I kao najaktivnije MZ, čiji su povjerenici iz redova lokalnog stanovništva, pa su stoga i prisutni s informacijama.

Međutim, za one zahtjeve za projekte koji se podnesu u MZ i/ili PU često je problem nedostatka novca, ali i lobiranja od strane zainteresiranih političkih stranaka. Iz ovog razloga gđa. Golić smatra da je građanski budžet dobra ideja za rješavanje tekućih problema građana.

 

Iako voditeljica PU Jugozapad nije upućena u komunikaciju s građanima niti u konkretne zahtjeve građana, odnosno povjerenika, nego ti zahtjevi idu direktno koordinatoru, izvijestila nas je da se većina zahtjeva, kao i u drugim PU, uglavnom odnosi na komunalne probleme: otpad, rasvjeta i putevi. Međutim nije bila u mogućnosti navesti niti jedan konkretan projekt s područja nadležnosti Područnog ureda kojemu je voditeljica. Na upit čime se, stoga, zapravo bavi PU Jugozapad rečeno je da su to uglavnom birokratski poslovi (matični ured, ovjere i sl.). Nastavno na navedeno, zanimljivo je da gđa. Martinović smatra da ne postoji diskomunikacija na relaciji građani-MZ-PU-Grad.

Gosp. Ivanković istaknuo je da ima gotovo svakodnevnu komunikaciju s povjerenicima MZ te da se vrlo često susreću na sastancima u PU. Osim stalne podrške i protokoliranja zahtjeva koje podnose povjerenici MZ, često i zaposlenici Područnog ureda Zapad sudjeluju u pisanju zahtjeva koji se uglavnom odnose na komunalne probleme, loše stanje puteva, rasvjetu, parkove te igrališta. Međutim, kako distribucija novca ide preko odjela i službi u Gradu, a ne preko PU, gosp. Ivanković nije u mogućnosti dati informaciju koliko je otprilike novca utrošeno za projekte na području PU Zapad.

Kao najvažnije projekte na području PU Zapad u prošloj godini gosp. Ivanković je naveo sljedeće:

  • Izgradnja nasipa u Bakinoj Luci (MZ Rudnik),
  • Sanacija/izgradnja igrališta kod Tržnice,
  • Sanacija/izgradnja trga na Aveniji,
  • Sanacija/izgradnja parka/igrališta u Centru II.

Općenito, može se konstatirati da povjerenici MZ iz PU Zapad imaju inicijativu za projekte na područjima u njihovim nadležnostima, no izostaje inicijativa samih građana za kapitalne projekte. Gosp. Ivanković smatra da su MZ kao najniži stup lokalne zajednice i komunikacije s građanima od izuzetne važnosti za funkcioniranje cijele zajednice te bi iz tog razloga podržao kreiranje građanskog budžeta.