OKC Abrašević

Alekse Šantića 25

88000 Mostar

 

PRAVO NA GRAD

Izvještaj sa sastanaka s voditeljima PU Jug, Jugoistok i Sjever

Mostar, 06.-09.05.2016.

 

 

  1. i 09. svibnja/maja 2016. održani su sastanci s voditeljima područnih ureda Jug, Jugoistok i Sjever u svrhu prikupljanja informacija o stanju i radu mjesnih zajednica pri navedenim područnim uredima.

Od 5 mjesnih zajednica pod Područnim uredom Jug, povjerenika imaju Buna, Jasenica i Bačevići, dok za MZ koje nemaju službenog povjerenika u volonterskom odnosu posao odrađuju bivši povjerenici i aktivni građani (MZ Kruševo i MZ Slipčići). Prema riječima voditeljice PU Regine Čarapine, jedan od prioritetnih problema i jeste upravo odabir i imenovanje novih povjerenika mjesnih zajednica koje mora doći s više razine iz grada budući da PU nema ovlasti za takvo što. Trenutno PU svojim osobljem nadoknađuje dodatni rad, primarno vezan za birokraciju, odnosno uglavnom evidentiranje stanovništva po MZ. Situaciju dodatno otežava činjenica da i postojeće osoblje nije dovoljno educirano za rad na računalu, napose njihovim internim programima za dostavu, protokoliranje i praćenje upućenih zahtjeva.

Od voditeljice PU Jugoistok, gđe. Bademe Zalihić, saznali smo da mjesne zajednice pri tom područnom uredu – MZ Blagaj, Gnojnice i Podveležje, rade u vrlo lošim uvjetima i minimalnom opremom te da je ured MZ Gnojnice pretrpio čak 3 pljačke u protekle 2 godine. Mišljenje je voditeljice da Gradska Uprava ne vodi dovoljno računa o prigradskim zajednicama, gdje bi upravo mjesne zajednice trebale biti okosnica suradnje s građanima. Po pitanju projektnih inicijativa, rečeno nam je da se glavnina zahtjeva podnosi za infrastrukturu, u prvom redu za loše stanje puteva, trotoara te rasvjete. Dodatni problem jeste prijevoz građana te učenika koji već duže vrijeme ne odgovara stvarnim potrebama stanovništva na ovom području. Nezadovoljavajući je i rad komunalnih službi jer se otpad odnosi samo 2 puta tjedno, a prethodno postavljene kante za otpad su ukradene s ulica. Od gđe. Zalihić smo također saznali da je dosta veliki postotak stanovništva s područja PU Jugoistok nezaposleno te da PU dosta surađuje sa socijalnim centrima, no sve akcije su uglavnom završe jednokratnom pomoći osobama s potrebom. Gđa. Zalihić pohvalila je rad i suradnju s nevladinim organizacijama na području njezinog područnog ureda, prvenstveno Udruge „Novi val“ iz Blagaja.

Stanje je donekle bolje u Područnom uredu Sjever koji pod sobom broji 3 mjesne zajednice: Bijelo Polje, Drežnicu i Vrapčiće. Po infrastrukturnom pitanju, povjerenici ovih mjesnih zajednica rade u boljim uvjetima, iako je gosp. Senad Zolj, voditelj područnog ureda, istaknuo da su MZ Vrapčići i Drežnica također u više navrata  bile na meti vandala. Na ovom području prioriteti su svakako održavanje javih/zelenih površina, pitanje zimskog održavanja (koje se obavlja u suradnji s civilnom zaštitom) te održavanje puteva. Gosp. Zolj dijeli mišljenje kolegice iz PU Jugoistok da bi suradnja s Gradskom upravom trebala biti poboljšana, a najveći problem leži u nedostatku povratne informacije od nadležnih službi po pitanju predanih zahtjeva. Po njegovom mišljenju, građani su osjetili nefunkcionalnost i izgubili vjeru u institucije, a veliki broj građana nije ni upućen u nadležnosti mjesnih zajednica i područnih ureda, na čemu bi se moglo raditi postavljanjem info-pultova za građane za distribuciju informacija.