Mreža Naše društvo objavljuje poziv za učešće građana/ki u fokus grupama na temu stanja zelenih i javnih površina i oblasti komunale.

Tražimo aktivne i zainteresirane učesnike/ce koji žele podijelite svoje znanje i mišljenje o stanju zelenih i javnih površina te odvoza i odlaganja otpada u svojim naseljima

Tražimo ukupno 48 učesnika za 4 fokus grupe (po 12 učesnika u grupi), iz gradskih naselja:

  1. Stari Grad, Luka, Tekija, Fejićeva ulica
  2. Bijeli Brijeg, Omladinska ulica, Staro Veležovo
  3. Zahum, Podhum, (Panjevina, Balinovac, Dum…)
  4. Centar 2 i 3, Bakijina Luka, Rudnik

Fokus grupe će se organizirati u periodu od 20.06. do 05.07., odabrani učesnici će naknadno dobiti obavijest o tačnom datumu, satnici i lokaciji održavanja fokus grupe.

Predviđeno je plaćanje naknade za učesnike/ce fokus grupa.

Prijaviti se možete na mail futura@futura.ba

Ovaj aktivnost je podržana od strane Ambasade Švicarske u BiH.