Mostar je dobio nove nazive ulica, što je medijski popraćeno sasvim opravdano. No, ono što je medijima promaklo, a nadležni su se potrudili da to tako bude, je činjenica da je Mostar dobio i nove cijene usluga kada je u pitanju zajednička komunalna potrošnja.

Na sjednici Gradskog vijeća većinom glasova, usvojene su nove cijene usluga zajedničke komunalne potrošnje. Na prijedlog JP Komunalno povećana je cijena rada radnika u iznosu 10%, a cijena njihovih usluga kada su u pitanju vozila i mehanizacija uvećane su za 25%.

Vrlo bitna odluka našla se među posljednjim točkama sjednice, a obrazloženje je vijećnicima prezentirao šef Službe za komunalne poslove  i na to je izdvojio 2 minuta i 3 sekunde.

Od 23 vijećnika koliko ih je u tom momentu bilo u Vijećnici, samo je vijećnica HRS-a postavila sasvim logična pitanja i zatražila pojašnjenje „odokativne metode“:

Odgovora na ova pitanja nije bilo, niti je bilo drugih sličnih pitanja drugih vijećnika, što je još tragičnije.

No, zato je na pitanje Tko je ZA? bez razmišljanja poletjelo 20 ruku u zrak, te smo uz 3 ruke suzdržanih, dobili nove cijene.

U obrazloženju novih cijena JP Komunalno navodi da traži ovo povećanje kako bi moglo adekvatno poslovati u skladu s današnjim tržišnim uvjetima.

Ovo stvarno zvuči kao loš vic. Ne postoji normalno tržište na kojem bi oni mogli biti konkurentni. Vrijeđa inteligenciju rečenica da se ovo radi kako bi oni mogli adekvatno poslovati. Pa godinama svjedočimo da novac nikada nije bio problem. Svako izvršenje proračuna pokazuje da se novac za ZKP ne uspije potrošiti, jer se radi o neadekvatnim pružateljima usluga. I nije bitno je li to jedno poduzeće ili tri, pojedinačno i zajedno, isti su kapaciteti u pitanju. No kada su u pitanju kapaciteti vrlo važno je razbiti mitove o nekapacitiranosti pružatelja komunalnih usluga. To što oni nemaju operativne kapacitete, ne smije se izjednačiti s njihovim kapacitetima u smislu broja uposlenih.

Gradonačelnik nam je obećavao transformaciju poduzeća, kvalitetniju uslugu, vraćanje u zakonske okvire, transparentnost rada, a šta smo dobili od svega – samo nove cijene.

Podsjećamo ga da je Zakonom o komunalnim djelatnostima HNŽ-a propisano, da pružene usluge moraju standardom i kvalitetom odgovarati visini cijene. A sve to će biti misaona imenica dok po tom istom Zakonu ne donese Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti i za pružatelja usluga imenuje stvarno kapacitirana poduzeće. Tek tada ćemo imati i kvalitetne usluge i  javno objavljene ključne dokumente, a ne da iste vijećnici traže kroz postavljanje vijećničkih pitanja.

Pored dokumenata koji bi svima trebali biti dostupni na klik, na sjednici su se tražili i odgovori na pitanja koja su tragikomična

Broj pitanja koja vijećnici mogu postaviti je ograničen i sramota je da se #troše# kako bi se došlo do ovih informacija.

Sramota je da vijećnik kroz vijećnička pitanja traži odgovor na pitanje – tko je odgovoran za navodnjavanje zelenih površina jer u nadležnom odjelu to nitko ne zna. Dobar je znak što su ovakva pitanja počeli postavljati i vijećnici iz vladajuće većine u GV.

Moramo posebno pohvaliti vijećnika Damira Šunjića koji je uočio veliki problem i ponudio rješenje za isti.

Bez da je htio, vijećnik Šunjić dao je odličan prijedlog za novi naziv, jer JP Bajpas mnogo više odgovara stanju na terenu.

Bilo bi zanimljivo da se na narednoj sjednici postavi i pitanje koliko je bajpasa JP Komunalno ugradilo u posljednjih, recimo 5 godina. Koliko to oni poslova, za koje su nadležni rade, a za koliko moraju angažirati druge. A bajpasi su skupi, poznato je to našem gradonačelniku, ipak je čovjek liječnik po struci. No, nismo sigurni je li upućen u cijene ovih komunalnih bajpasa.

Budući da je gradonačelnik predlagač ove odluke, ovim putem ga molimo da pojasni što znači da JP Komunalno može uvećati svoje fakture sa kooperantima do 4 % ?!

Tko odlučuje i na temelju čega kada će to biti 1,2,3 a kada 4%?To je navodno za troškove javne nabave, kontrole usluge, obrade i servisiranja računa. Ovom logikom ispada da je mnogo  teže izdati račun ii objaviti javni poziv,  ako je iznos na računu veći ili vrijednost nabavke veća.

Iskreno se nadamo da će ova povećanja cijena stvarno osjetiti i djelatnici komunalnih poduzeća, prije svega manjina koja se odnosi na one koji rade na terenu.

Jedno je sigurno, na kraju ove godine neće biti nepotrošenih sredstava iz ZKP-a, jer će taj ostatak zbog neobavljenih poslova, „posušiti“ nove cijene. Neobavljeni poslovi će ostati neobavljeni, a možda nam opet uskoči ekipa iz Zenice i posadi koji cvijet kad zagusti. Ipak, izborna je godina.

Zanimljivo, nismo vidjeli je li došlo do poskupljenja najlona, stvarno bi bilo šteta da im je to promaklo.