U utorak 28.09.2021. godini Gradsko vijeće Grada Mostara razmatrat će prijedlog Odluke o komunalnom redu. To je vrlo važna odluka kojom se uređuje  komunalni red i održavanje komunalnog reda, odnosi u komunalnim oblastima na području Grada Mostara, kao i donošenja mjera za provođenje komunalnog reda i kaznenih mjera.

Već godinama Mreža Naše društvo ukazuje na činjenicu da komunalne usluge funkcioniraju izvan zakonskog okvira. Kada je plasirana vijest da je Grad Mostar dobio komunalne redare, upozoravali smo da Grad prvo mora uskladiti svoje odluke sa Zakonom o komunalnim djelatnostima HNŽ-a, pa tek onda uvoditi taj mehanizam nadzora. Ukazivali smo na nelogičnost, da ćemo imati  situaciju da komunalni redari provode Odluku o komunalnom redu u kojoj oni kao mehanizam nadzora uopće ne postoje.

Napokon, na dnevni red došla je nova Odluka o komunalnom redu i vrijeme da se van snage stavi ona stara iz 2005. godine.

Iskreno se nadamo da će vijećnici dobro proučiti prijedlog koji im je dostavljen, ali ih pozivamo da prije toga dobro prouče što piše u Zakonu o komunalnim djelatnostima HNŽ-a, ali i u staroj Odluci o komunalnom redu.

Evo par komentara na prijedlog Odluke o komunalnom redu  za koje se nadamo da će se uzeti u razmatranje na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća:

 1. Kada se usvaja Program ZKP-a /dinamički i operativni plan

Prosto je nevjerojatno da u prijedlog nove odluke i dalje piše isto što je pisalo i u staroj odluci:

(2)Program iz stavka (1) ovog članka  donosi Gradsko vijeće, odmah nakon donošenja Proračuna Grada za odnosnu godinu.  (čl.47)

Na početnoj stranici prijedloga nove odluke navodi se da je obrađivač Odjel za gospodarstvo i komunalne poslove. Draga gospodo, je li moguće, da i danas kada imamo Gradsko vijeće, mislite da možete raditi što želite i kako želite?!

Više nismo sigurni je li u pitanju neznanje ili ipak samo namjera da se radi nezakonito!

Zakon o komunalnim djelatnostima HNŽ-a vrlo precizno definira kada i kako se donosi Program ZKP-a:

(2) Utvrđivanje visine sredstava koja se osiguravaju u proračunu  jedinice lokalne samouprave vrši se na osnovu Programa obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje.

„(3) Vijeće jedinice lokalne samouprave, za svaku godinu, donosi Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje zajedno s utvrđenim sredstvima. Program se donosi krajem tekuće godine, a odnosi se na narednu godinu.“

Dakle, Zakon je vrlo jasan – za svaku godinu i to na kraju tekuće, a odnosi se na narednu.

Malo nade da su napokon nadležni shvatili te procedure dala nam je izjava gradonačelnika Kordića koji je prilikom usvajanja Programa za 2021. godinu kazao sljedeće:

„Dogovor sa načelnicom, i  ostalima iz Odjela, da  s obzirom da se donosi iza Budžeta, je da se što brže krene u izradu novog ZKP-a, koji bi trebao biti do kraja ove godine gotov, koji će biti predložen  prije usvajanja Budžeta, i na taj način ćemo imati normalnu proceduru a to je da usvajamo prvo ZKP-e, i da onda iz ZKP-a izvučemo i iznos koji nam je potreban da bi to sve skupa napravilo. Ovaj  dokumentu, smatram važnim, odnosno krucijalnim u kojem će biti  definirane nove cijene, novi način čišćenja i sve ovo što je vezano uz ovaj dokument i vjerujem da ćemo do 12. mjeseca imati  jedan dobar ZKP-e.“

Kako sad objasniti da netko tko je do jučer radio u zdravstvu ovo razumije, a netko tko godinama radi u komunali neće, ne želi ili možda ne smije raditi onako kako nalaže Zakon.

Realizacija Programa ZKP-a ogledalo je našeg Grada.  Potrebno je prije svega ozbiljno utvrditi stvarne potrebe i stanje na terenu, te na temelju realnih normativa i standarda doći do cijena i iznosa koji su potrebni za potpunu realizaciju  Programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP).

Potrebe, baš kao i stanje na terenu, mijenja se iz godine u godinu, što je i logično i upravo zato je zakonodavac propisao da se Program donosi za svaku godinu. Kada se bude tako radilo i kvalitetno vršio nadzor, neće više biti „čudnovatih“ rebalansa, nepotrošenih para i istovremeno rupa na cestama, žute trave, prljavih ulica, dječjih igrališta samo na papiru itd.

Također, vrlo je važno Odlukom definirati rokove za izradu operativnog i dinamičkog plana, ali i potpisivanje pravovremenih ugovora za realizaciju usluga zajedničke komunalne potrošnje, te osigurati da svi navedeni dokumenti budu dostupni javnosti.

Nema više zlouporabe čl. 4. stav 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru i priče vrijedi stari Program i Ugovori dok se ne donese novi, a novi se ne donosi jer tako nekome odgovara.

 1. Sklapanje ugovora / individualna komunalna potrošnja

Podsjećamo na čl. 20. Zakona o komunalnim djelatnostima HNŽ-a:

Čl. 20

Jedinica lokalne samouprave je dužna posebnim propisima regulirati uvjete i načine organiziranja poslova u vršenju pojedinih komunalnih djelatnosti, a naročito:

 1. e) sklapanje i potpisivanje ugovora između isporučioca komunalnih usluga i korisnika komunalnih usluga u kojem će biti posebno naglašen način pružanja komunalnih usluga i način korištenja komunalnih usluga;
 2. f) korisnik i isporučilac komunalnih usluga neće moći koristiti i davati komunalne usluge prije potpisivanja međusobnih ugovora, na način kako propisuje zakon

U prijedlogu Odluke o komunalnom redu u čl. 77. piše:

Članak 77.

(1)Svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i privremeno zauzetih javnih površina dužni su plaćati mjesečnu naknadu na ime prikupljanja i odvoza komunalnog otpada davatelju komunalne usluge.

(2)Naknada za prikupljanje i odvoz otpada, te način obračuna iste utvrđuje se posebnom Odlukom.

Sukladno čl. 20. Zakona o komunalnim djelatnostima HNŽ-a trebalo bi dodati:

(3) prava i obveze korisnik i isporučitelja usluge  prikupljanja i odvoza komunalnog otpada regulirat će se potpisivanjem međusobnih ugovora o pružanju usluge, u kojem će biti posebno naglašen način pružanja i način korištenja usluge.

(4) korisnik i isporučitelj usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada neće moći koristiti i davati komunalnu usluge prije potpisivanja međusobnih ugovora, na način kako propisuje zakon.

 

 1. Krupni otpad

Novom odlukom predlaže se da davatelj komunalne usluge najmanje jednom u mjesecu prikuplja i odvozi krupni otpad.

Molimo vijećnike da provjere kako se formira cijena ove usluge. Ova usluga bi se trebala financirati, pa makar djelomično, i iz cijene koju građani plaćaju na mjesečnom nivou. U 2020. godini Skupljane i odvoz kabastog otpada se sa predviđenih 80 000 KM rebalansom  pretvorio u 260 000 KM. Navodno, prema Odluci Gradonačelnika br:02-117421/20  od  15.06. 2020. godine, a prema zahtjevima komunalnih poduzeća  koja nisu bila u mogućnosti isfinancirati  odvoz svih   odloženih količina – predviđeno je 260.000.KM.

Razumijemo i potrebu da se sufinancira iz sredstava proračuna, ali ne razumijemo kako se utvrdio iznos, a pogotovo imajući u vidu način deponiranja tog otpada, a to je istovar u ogromnu rupu u blizini gradske deponije.  Sumrak ekologije, ništa drugo!

Da ta 2020. godina bila je godina blagostanja, godina u kojoj su građani masovno mijenjali namještaj, renovirali stanove ili pak godina, toliko dugo iščekivanih izbora.

Ali eto, prošla fora, moglo bi se reći da se ista stavka i iznos 260 000 KM nije ukazao i u proračunu za 2021. godinu. Predlažemo da se, kad već tako izdašno iz proračuna sufinanciramo tu uslugu, kabasti otpad odvozi 2 x mjesečno.

U Odluci se navodi  i sljedeće:

3) O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza građani se obavještavaju putem lokalnih sredstava javnog informiranja od strane davatelja komunalne usluge.

Predlažemo da se građani informiraju i putem prikladnih info tabli koje će se postaviti pored mjesta gdje se nalaze posude za otpad, a gdje se i danas najčešće iznosi i ostavlja kabasti otpad.

 1. Komunalni redari

Toliko dugo smo ih čekali, a tako malo prostora  im je posvećeno u prijedlogu Odluke o komunalnom redu. Samo 1 članak, a u Zakonu o komunalnim djelatnostima imaju 3.

Što piše u tom jednom i jedinom, čl.117 prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Čl. 117

U vršenju  kontrole nad provođenjem komunalnog reda komunalni redari imaju ovlasti da:

 1. a) kontroliraju provođenje komunalnog reda kod svih lica kod kojih su utvrdili nepoštivanje i neizvršavanje odredbi Odluke o komunalnom redu
 2. b) saslušavaju i uzimaju izjave od odgovornih i drugih lica
 3. c) uzimaju u postupak prijave i zahtjeve građana i pravnih lica, te ?????
 4. d) upozoravaju građane i pravna lica na ponašanje propisano odredbama Odluke o komunalnom redu
 5. e) obavještavaju komunalne inspektora o slučajevima nepoštivanja i neizvršavanja odredbi Odluke o komunalnom redu

Sve navedeno naravno piše i u Zakonu o komunalnim djelatnostima HNŽ-a, ali smo uočili da su kreatori prijedloga Odluke malo modificirali ono što točno piše u Zakonu pod a.) i c.):

A u Zakonu piše sljedeće:

 1. a) vršiti kontrolu nad provođenjem komunalnog reda kod svih lica koje su prema odredbama odluke jedinica lokalne samouprave o komunalnom redu odgovorne za stanje i održavanje komunalnog reda na javnim površinama;
 2. c) uzimati u postupak prijave i zahtjeve građana i pravnih lica, te o postupanju s njima obavještavati podnosioce prijava i zahtjeva;

Ako se uzme u obzir da najmanje 95 % onoga što piše u prijedlogu Odluke je identično onome što  je pisalo i u onoj staroj Odluci zanima nas, zašto je baš kod komunalnih redara došlo do izmjene i to na štetu građana.

Zašto komunalni redari ne bi imali obvezu da građane informiraju o postupanju po njihovoj prijavi, kako je predviđeno Zakonom?!

Zašto ne bi bilo naglašeno da komunalni redari imaju ovlasti kontrolirati sva lica odgovorna za stanje i održavanje komunalnog reda?!

Zar ova  definicije nije bolja opcija da se pojasni da se kontroliraju i korisnici i pružatelje usluga?!

Ili netko ne želi da to bude jasno?!

Također, ne vidimo zašto u Odluci ne bi bilo navedeno sve ono što piše u Zakonu vezano za  Postupanje redara u vršenju komunalne kontrole i Evidenciju o izvršenoj komunalnoj kontroli. Možda to pomogne građanima da shvate što to i kako rade komunalni redari, jer se nadležni odjel nije ni najmanje potrudio da tu problematiku približi građanima.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu  objavljen je na stranici Gradskog vijeća. Pozivamo građane da odvoje 15-ak minuta vremena da pročitaju koja to pravila ponašanja obvezuju njih kao građane, ali i da se informiraju, kako bi trebala izgledati usluga koju pružaju komunalna poduzeća.

Gradske vijećnike molimo da ozbiljno pristupe razmatranju i usvajanju Odluke o komunalnom redu, kao i da što prije na dnevni red uvrste i usvajanje nove Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru jer trenutno ima mnogo nezakonitosti i nejasnoća vezano za rad komunalnih poduzeća, angažman podizvođača, naplaćivanje usluga  itd.

Sve te nepravilnosti potvrdili su i federalni revizori u Izvješće o financijskoj reviziji JP „Komunalno“ d.o.o. Mostar za 2020. godinu, a vrlo brzo očekujemo i objavu revizije za Grad Mostar koja će, sigurni smo, sve te nepravilnosti samo dodatno potvrditi.