Na press-konferenciji mreže “Naše društvo”, održanoj u prostorijama Omladinskog kulturnog centra “Abrašević”, rečeno je da su članovi NVO-a oko dva i po kilograma dokaznog materijala predali Regionalnom uredu SIPA-e u Mostaru, te MUP-u HNK-a i Tužilaštvu.

“Naš rad i ne bi bio moguć ni u jednom od trenutaka da nismo dobili ogromnu podršku samih građana. Želim u ovoj situaciji da se zahvalim velikom broju ljudi iz same Gradske uprave kao i Komunalnih djelatnosti koji su aninimno, telefonski, različitim pismima na neki nas način upozoravali na što posebno trebamo skrenuti pažnju. I ovom prilikom hrabrim građanima i građankama Mostara moram također da se zahvalim jer su i oni dio ove priče koju danas pričamo. Njih nije malo”, izjavio je Husein Oručević.

Marin Bago, iz Mreže “Naše društvo”, naveo je kako su krivične prijave podnesene protiv gradonačelnika Mostara, Ljube Bešlića, načelnika Odjela za finansije, Izeta Šahovića, načelnika Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, Omera Pajića, šefa Službe za komunalne poslove i okoliš, Stjepana Šaravanje te direktora Javnog preduzeća Komunalno, Esada Pobrića.

“Krivične prijave predate su regionalnom uredu SIPA-e, Tužilaštvu HNK i MUP-u HNK, Odjelu za privredni kriminal. Prijave se odnose na to da su u periodu od 2012. do 2019. godine povrijedili Zakon o komunalnim djelatnostima, Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru, Odluku o komunalnom redu na način da nisu poštivali rokove, da su proizvoljno i netransparentno trošili javni novac, da su propustili vršiti nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti, da su nanijeli i dalje nanose štetu građanima Mostara, kako onu financijske prirode, tako i onu po njihove zdravlje, čime su zloupotrijebili svoj položaj i ovlašćenja te očito nesavjesno postupali u vršenju svojih dužnosti…”, dio prijave pročitao je Bago.

“Po normativima, po cijenama grad Mostar može biti za šest mjeseci najuređeniji grad u regionu, mi imamo za to novac. Međutim, jasno je da svi znaju što se radi. Da se taj novac ne može ni potrošiti, na bilo koji način, koliko ga ima, ali građani ostaju uskraćeni i za usluge i za sva prava koja nam zakonom pripadaju”, naveo je Bago.

Iz velikog broja dokumenata predstavljena su tri različita primjera; uvećanje računa, računi za neurađeni posao ili fiktivni posao i treći fingiranje cijelog procesa.

Naveli su slučaj kupovine sadnica, za koje je Grad Mostar platio 4000 KM više od stvarne cijene.

“Ovaj posao nikada nije odrađen. A da bi bilo još gore, sadnice nikada nisu ni preuzete”, utvrdio je član mreže “Naše društvo”, Husein Oručević.

“Fingiranje cijelog procesa, ništa nije urađeno, a dobije se novac je slučaj zbrinjavanja pasa lutalica. Za samo jedan mjesec Grad je preko JP Komunalno platio Kafilerijskoj službi blizu 12,5 hiljada KM, a tako je svaki mjesec. Stoji da rade tri radnika od kojih je svaki od njih plaćen 1500 KM, svakog mjeseca se utroši sto litara goriva, iako ne znam da je iko ikada vidio taj auto. Nakon toga veterinarska stanica tog mjeseca sterilizira, kastrira i eutanizira 45 istih pasa. Sve urade jednom psu samo da bi namirili taj iznos”, naveo je Oručević.

“Od 2010. do 2019. godine, kad saberemo novac i kad uzmemo ono što građani plaćaju, otprilike je to oko 105 miliona”, rekao je Marin Bago, dodajući kako je jedan dio tog novca potrošen legalno, ali je sve “protivzakonito isplaćeno, jer ne postoje planovi, ne postoje ugovori”.

AbrašMEDIA