Sezona je godišnjih odmora u Gradskoj upravi Grada Mostara, ali nema odmora kada je u pitanju mašta našeg gradonačelnika Ljube Bešlića.

Budući da je opet bio kreativan kada su u pitanju izjave za medije, moramo se osvrnuti na par posljednjih.

Nije nam jasno zašto gradonačelnik tvrdi da ”Mulj uopće nije odlagan na deponiju već samo pijesak s rešetaka koji prolazi kroz kolektore i ostaje na rešetkama i predstavlja komunalni otpad. „, kada vrlo dobro zna da je situacija upravo suprotna.

Dragi sugrađani, molimo vas, pročitajte Rješenje federalne inspektorice Alme Kereš koja je izlaskom na teren utvrdila točne datume i količine mulja koje su dovezene na deponiju.

Zvuči nevjerojatno, ali 3,32 t mulja su na deponiju dovezene i na dan kada je vršen inspekcijski nadzor. Navela je inspektorica, čak i broj tablica, ime vozača, precizno vrijeme itd. Navela je i da je to već prije rađeno i to 19.04.2019. godine 2,33 tone i 23.04.2019. na deponiju je odloženo 0,65 tona mulja.

I ono što je najvažnije, inspektorica je navela da:

Iz svega napisanog u Rješenju federalne inspektorice, neupitno je da je te aktivnosti Grad naredio, a JP Parkovi vrlo poslušno postupilo po naređenju.

Zašto gradonačelnik javnost želi uvjeriti u suprotno, zna samo sam gradonačelnik.

U obrazloženju , inspektorica se pozvala, između ostalog, i na analizu Federalnog zavoda za agropedologiju  u kojoj je vrlo detaljno opisan sastav mulja i istaknuto da isti sadrži količine iznad referentne vrijednosti kada su u pitanju PAH-ovi, HCH, TPH i PCB te da se zbog toga nikako ne može smatrati neopasnim ili komunalnim otpadom.

Još jednom ističemo da je nalaz Federalni zavod za agropedologiju uradio na zahtjev JP Vodovod, da Grad Mostar nije želio javno pokazati taj nalaz i da je Mreža Naše društvo došla u posjed istog i objavila ga javno.

Također želimo naglasiti da je datum na analizi dehidriranog mulja 13.03.2019. godine, a to znači da je Grad Mostar u momentu kada je naredio JP Parkovi da taj mulj deponira na JP Deponija, vrlo dobro znao o kakvom se mulju radi i da je sve urađeno vrlo svjesno i planirano.

U prilog tome, ponovno objavljujemo prepisku između glavne savjetnice Grada Mostar Radmile Komadine i direktora JP Deponija.

Evo kako izgleda komunikacija kada glavna savjetnica Grada želi uvjeriti direktora JP Deponija da mora primiti mulj sa pročistača.

Iz prepiske je evidentno da je o svemu bio informiran i gradonačelnik Bešlić, ali i svi drugi načelnici, šefovi i drugi iz nadležnog Odjela.

Evidentno je da je Grad planirao spornog mulja riješiti se na način da ga prebaci na gradsku deponiju.

Na svu sreću to im nije uspjelo (u potpunosti), ali ne treba zanemariti da je 6 tona mulja ipak stiglo na deponiju i nažalost tu i ostalo.

Svjedoci smo kako se zbog odlaganja vrećice smeća u znak protesta ispred Vijećnice, pišu kazne od 200 KM, kako se građanima prijeti novčanim  kaznama za nepropisno odlaganje  kauča, fotelje, dušeka..

Pitamo, tko će, kada i na koji način kazniti odgovorne za 6 tona nepropisno odloženog mulja, mulja koji zasigurno na spada u kategoriju neopasnog niti komunalnog otpada.

A tko je odgovoran, utvrdila je federalna inspektorica, vrlo precizno. Hoćemo li sada i inspektoricu optužiti da „nema uporište za ovo što govori, ali da ima političku pozadinu“.

Idući tjedan objavit ćemo kako su gradonačelnik i savjetnica Grada naučili značenje skraćenica PAH, TPH, HCH i PCB