Pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, a vezano za trenutno stanje kada su u pitanju zelene površine i javna higijena u Gradu Mostaru, nadležnim gradskim odjelima i komunalnim poduzećima uputili smo tri seta pitanja/zahtjeva:

 1. SET PITANJA/ZAHTJEVA ZA GRADSKU UPRAVU GRADA MOSTARA

Molimo Vas da nam dostavite sljedeće dokumente:

 • Program ZKP-a (zajedničke komunalne potrošnje) i cjenik po kojem se usluge predviđene Programom naplaćuju
 • Katastar zelenih površina za Grad Mostar
 • Ugovore Grada Mostara i poduzeća Komunalno d.o.o., Komos i Parkovi
 • Izvještaj o realizaciji/troškovnik Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu. (Jesu li u potpunosti potrošena sva planirana sredstva?)
 1. SET PITANJA ZA J.P. KOMUNALNO
 • Koliko Komunalno d.o.o. ima djelatnika i koliko od ukupno zaposlenih su radnici na terenu, a koliko ih je zaposleno na administrativnim poslovima?
 • Koliko iznose plaće zaposlenih, ovisno o poziciji na kojoj su zaposleni (radnik na terenu, administrativni djelatnik, direktor..)
 • Kakva je struktura kada su u pitanju kvalifikacije zaposlenih?
 • Postoji li razrađen mjesečni operativni plan rada? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
 • Koliko je u protekloj 2016. godini utrošeno novca za usluge poduzeća Komos, a koliko za usluge poduzeća Parkovi?
 • Ima li poduzeće Komunalno d.o.o. potpisane ugovore o suradnji s gore navedenim poduzećima? Ukoliko ima, molimo da nam se isti dostave.
 • Postoji li dokument kojim su definirani normativi rad s definiranim obimom posla? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
 • Na koji način se vrši plaćanje i kontrola obavljenog posla koji se putem naloga dodjeljuje javnim poduzećima Komos i Parkovi?
 • Koji poslovi su izravno u nadležnosti djelatnika Komunalno d.o.o. i koliko je u 2016.godini na iste potrošeno novca, a koji poslovi su u nadležnosti podugovarača poduzeća Komos i Parkovi?
 1. SET PITANJA ZA J.P. KOMOS/J.P. PARKOVI
 • Koliko poduzeće ima djelatnika i koliko od ukupno zaposlenih su radnici na terenu, koliko ih radi konkretno na održavanju zelenih površina, a koliko ih je zaposleno na administrativnim poslovima?
 • Koliko iznose plaće zaposlenih, ovisno o poziciji na kojoj su zaposleni (radnik na terenu, administrativni djelatnik, direktor..)
 • Kakva je struktura kada su u pitanju kvalifikacije zaposlenih?
 • Postoji li dokument kojim su definirani normativi rada s definiranim obimom posla? Ukoliko postoji, molimo da nam se isti dostavi.
 • Postoji li razrađen mjesečni operativni plan rada redovnog održavanje i drugih aktivnosti? Ukoliko postoji molimo da nam se isti dostavi.

Niti na jedno od postavljenih pitanja nismo dobili odgovor.

Što kriju i zašto šute znaju samo oni, a na nama je da i dalje pitamo.

Građani imaju pravo znati tko i na koji način troši proračunska sredstva namijenjena za održavanje javne higijene i zelenih površina. Također, građani imaju pravo znati, zašto  se iznosi za ove dvije stavke značajno povećavaju iz godine u godinu, dok istovremeno Grad Mostar postaje sinonim za prljav i neuređen grad. Ono što je još veći apsurd je činjenica da se planirani iznosi povećavaju iako je iz proračuna vidljivo da se sredstva uopće ne potroše.

Zašto ugovori, program zajedničke komunalne potrošnje, katastar zelenih površina, mjesečni operativni planovi planove, normativi rada, broj djelatnika itd. nisu dostupni javnosti?!

Odgovora nema jer su se svi, kao po dobrom starom običaju, odlučili na šutnju? Šute komunalci, šute gradske službe.

Zašto građani ne smiju znati što piše u ugovoru između Grada- JP Komunalno, odnosno, J.P. Komunalno-Parkovi/Komos?

Zašto ne smijemo znati kada, koliko puta i na koji način se održavaju i čiste javne površine?

Kako se određuje iznos za održavanje zelenih površina, ako ne postoji katastar zelenih površina?

Zašto ruže cvjetaju samo na ostrvu koje vodi do Gradske vijećnice, a duž Avenije, kao u sred pustinje, vlada žutilo?

Zašto se krije broj djelatnika, posebno onaj koji se odnosi na rad na terenu?

Zar ne bi bilo lijepo da građani imaju dostupan plan odvoza smeća, kada, kojim danima, u koliko sati se odvozi smeće, gdje su po programu  postavljeni kontejneri ili bi trebali biti itd. ?

Pare se troše bez plana, kontrole, nitko ništa ne pita i tako iz godine u godinu. Građani navikli na smeće i žutilo, sa sjetom povremeno spomenu Čapljinu. Navikle gradske službe i komunalna poduzeća da Mostarci mogu trpjeti, pa računaju na njihovu pasivnost i neinformiranost.

Komunalni inspektor prijeti prekršajnom prijavom gospođi iz Centra II jer je izbacila stari namještaj, a što ćemo s prijavom protiv nadležnih komunalaca po istom pitanju? U istoj Odluci o komunalnom redu na koju se inspektor poziva,  piše i „Davatelj komunalne usluge dužan je dva puta godišnje (krajem mjeseca ožujka i listopada) prikupljati i odvoziti dijelove i komade starog namještaja i pokućstva iz stambenih objekata. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza građani se obavještavaju putem lokalnih sredstava javnog informiranja.“ Kazna sitnica ….2.500 KM do 10.000 KM.

Dakle, nećemo se više zavaravati. Sve što komunalna poduzeća  urade, uradili su uz zeleno svjetlo nadležnih gradskih službi. Pare iz proračuna, samo preko potpisa iz Grada dolaze na račun JP Komunalno i onda dalje prema Parkovima i Komosu.

Služba za komunalne poslove i okoliš je nadležna za organizaciju, obavljanje i nadzor poslova u oblasti, između ostalog, održavanje čistoće na javnim površinama i održavanja zelenih javnih površina.

Dakle draga gospodo, ili počnite napokon s organizacijom i nadzorom, ili se maknite i prepustite nekom drugom tko će bolje i transparentnije raspolagati s 2.500.000 KM godišnje.