Grad Mostar u posljednje vrijeme sve češće čiste građani, studenti, gospodarstvenici, civilna zaštita, ali i posebno angažirani, na određeno vrijeme kroz projekte zapošljavanja, zaposleni djelatnici.

Postavlja se pitanje, znamo li kome pomažemo, koliko ima djelatnika u tri komunalna poduzeća? Na terenu ih viđamo vrlo malo i upravo zbog njih koji su na terenu, pokrećemo pitanje gdje su ostali.

Pogledajte koliko djelatnika zajedno imaju Komunalno, Komos i Parkovi, na papiru, naravno…