Računi više nisu poslovna tajna!

Upravo danas smo namjeravali predati tužbu, ali na našu adresu je stiglo…


Komunalno ludilo u gradu Mostaru - Novi biseri iz Gradske uprave i komunalnih poduzeća

Mreža Naše društvo 05.12.2017.godine uputila je novi set pitanja komunalnim…


Komunalna nepogoda u Gradu Mostaru: Nova pitanja za Gradsku upravu, komunalna poduzeća i Općinski sud

Sukladno  aktivnostima  najavljenim na press konferenciji, Mreža Naše društvo…


Potpora projektu "Pravo na grad" II faza od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku drugoj fazi projekta "Pravo na…


Proračun za građane Mostar

Brošura Proračun za građane predstavlja jednostavan prikaz svega onoga što čini…


Istraživanje o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama

Zadovoljstvo građana javnim uslugama analizirano je putem anketiranja, odnosno…


Izvještaj s fokus grupa o stanju i radu mjesnih zajednica Grada Mostara

Cilj fokus grupa prvenstveno je bio dobiti uvid u stanje i rad mjesnih…


Pismo podrške od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku projektu "Pravo na grad".…