Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti jedna je od najvažnijih odluka koju treba imati svaka lokalna samouprava. Tom odlukom se precizno definira kome se povjerava obavljanja poslova kako zajedničke tako i individualne komunalne potrošnje. U Programu rada GV ova odluka bila je planirana još u 2. kvartalu, a sada je izgleda nestala, nismo sigurni, možda predsjednik Vijeća zna gdje je. Zakon o komunalnim djelatnostima HNŽ-a (čl. 12) je vrlo jasan – poslove mogu obavljati samo oni koji, između ostalog, posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti i raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima koji mogu osigurati stalno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Pitali smo građane što misle o kapacitiranosti komunalnih poduzeća…