Premda funkcioniraju kao dva različita pravna subjekta,  Muzičku školu I i II stupnja i Glazbenu školu Ivana plemenitog Zajca povezuje ljubav prema glazbi, zajednički projekti, ali nažalost i činjenica da i jedna i druga škola trenutno rade u neadekvatnim uvjetima. Koliko novca je potrebno za dovršetak obnove zgrade škole na Musali, hoće li škole biti administrativno ujedinjene i raditi po istom nastavnom planu i programu pogledajte u prilogu.