Kada živite u gradu koji mnogi prepoznaju kao „grad slučaj“ nije teško izdvojiti stvari, ljude, pojave koje negativno utječu na vašu kvalitetu življenja. No, što je s onim pozitivnim stranama života u Gradu Mostaru?! Što su to građani Mostara prepoznali kao „pozitivu“ , pogledajte u anketi.