Javna higijena i održavanje zelenih površina spadaju u zajedničku komunalnu potrošnju i financiraju se iz gradskog proračuna, a Grad Mostar za te dvije stavke, planirao je u 2017. godini utrošiti 2.500.000 KM. No, važno je istaći da se od tog novca ne financira prikupljanje i odvoz otpada, jer se te usluge ubrajaju u individualnu komunalnu potrošnju koju građani plaćaju izravno kroz račune komunalnih poduzeća. Evo par zanimljivih detalja iz Odluke o komunalnom redu (SN 6/05) vezano za ovu uslugu:

  • Mjesto za smještaj posuda za kućni otpad određuje organ uprave nadležan za poslove urbanizma i građenja na prijedlog davatelja komunalne usluge
  • Davatelj komunalne usluge kome su povjereni poslovi skupljanja i odvoza otpada osigurat će uvjete za selekcionirano prikupljanje korisnog otpada
  • Posude za otpad nabavlja, održava, dezinficira i pere davatelj komunalne usluge.
  • Mjesto na kome se drže posude za otpad, davatelj komunalne usluge mora svakodnevno održavati u čistom i urednom stanju.
  • Davatelj komunalne usluge dužan je dva puta godišnje prikupljati i odvoziti dijelove i komade starog namještaja i pokućstva iz stambenih objekata. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza građani se obavještavaju putem lokalnih sredstava javnog informiranja

Zašto Mostarci nemaju dezinficirane, čiste, uredne posude za otpad, zašto nemaju mogućnost za selektivno odlaganje otpada, zašto ne postoji nikakav plan prikupljanja krutog otpada, samo su neka od pitanja bez odgovora.

Naravno, građani bi trebali redovito plaćati račune koje im dostavljaju komunalna poduzeća, te smo odlučili provjeriti,  koliko su građani odgovorni po tom pitanju.