Na području Grada Mostara još uvijek je veliki broj ratom porušenih objekata koji čekaju na obnovu. Na ulicama je i veliki broj objekata koji bi trebali biti srušeni, kao i onih koji se grade. Umjesto urbanističkog plana, na ulicama našeg grada, reklo bi se, vlada urbanistički kaos. Što o svemu misle građani, pamti li Mostar i bolje dane s više urbanističkog sklada pogledajte u anketi