Grad Mostar već duže vrijeme u medijima se predstavlja kao prljav i neuredan grad. Političke stranke skupljaju bodove nudeći rješenja, no u praksi, na terenu, rezultata nema. Komunalna poduzeća postoje, ima ih i previše, no koliko rade i što o njihovom radu misle građani pogledajte u anketi..