Služba za komunalne poslove i okoliš gradske uprave Grada Mostara je nadležna za organizaciju, obavljanje i nadzor poslova u oblasti održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i ulica u naseljima. Koliko kvalitetno rade svoj posao odlučili smo provjeriti na najbolji način, a to je ispitati zadovoljstvo korisnika. Koliko su građani Mostara bili složni kada smo ih upitali – Kako ste zadovoljni izgledom/stanjem lokalnih cesta i ulica u naseljima u Gradu Mostaru pogledajte u prilogu …..