Što  lokalne vlasti mogu učiniti kako bi se poboljšala kvaliteta življenja i studiranja u Gradu Mostaru, tema je fokus grupe koju je u okviru projekta Pravo na grad realiziralo Udruženje mladih psihologa Mostar. Bila je to druga po redu fokus grupa, a ovaj put priliku iznijeti svoje stavove dobili su studenti Sveučilišta u Mostaru. Što su studenti Sveučilišta izdvojili kao najveće probleme na koje mogu utjecati lokalne vlasti, što Grad Mostar nudi studentima a da oni to nisu znali, kao i koliko su različiti njihovi stavovi i mišljenja u odnosu na kolege s Univerziteta pogledajte u prilogu.