Pismo podrške od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku projektu "Pravo na grad".…