Proračun za građane Mostar

Brošura Proračun za građane predstavlja jednostavan prikaz svega onoga što...


Istraživanje o zadovoljstvu građana Mostara javnim uslugama

Zadovoljstvo građana javnim uslugama analizirano je putem anketiranja, odnosno...


Izvještaj s fokus grupa o stanju i radu mjesnih zajednica Grada Mostara

Cilj fokus grupa prvenstveno je bio dobiti uvid u stanje i rad mjesnih zajednica...


Pismo podrške od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku projektu "Pravo na grad"....