Komunalni nered u Gradu Mostaru - Građani uputili konkretne zahtjeve!

Nakon održanih fokus grupa u okviru projekta Pravo na grad, Gradskoj upravi...


Komunalno ludilo u gradu Mostaru - Novi biseri iz Gradske uprave i komunalnih poduzeća

Mreža Naše društvo 05.12.2017.godine uputila je novi set pitanja komunalnim...


Komunalno ludilo u Mostaru - Jedni nadležni na papiru, drugi rade na terenu!

Mreža Naše društvo već duže vrijeme se bavi uzrocima i posljedicama...


Odgovori Grada Mostara na upite o komunalnom neredu - Da nije žalosno, bilo bi smiješno!

Grad Mostar napokon je odgovorio na upite Mreže Naše društvo vezano za...


Komunalni nered u Mostaru - 18 pitanja na koja nadležni ne žele odgovoriti!

Pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, a vezano za trenutno...


Potpora projektu "Pravo na grad" II faza od strane Gradske uprave Grada Mostara

Gradonačelnik Grada Mostara dao je punu podršku drugoj fazi projekta "Pravo na...


Proračun za građane Mostar

Brošura Proračun za građane predstavlja jednostavan prikaz svega onoga što...


Odabrane najbolje priče - kolumne o gradu Mostaru za mjesec juli/srpanj!

Mreža Naše društvo sa zadovoljstvom objavljuje rezultate natječaja za...