O projektu

Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu življenja u Gradu Mostaru kroz donošenje ključnih razvojnih strategija utemeljenih na željama i potrebama građana.